Akce školy - plán

Plán akcí školy na rok 2017/2018

  ZÁŘÍ

  • 13. 9. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • 16. 9. Vranovské hody
  • 29. 9. Akce tříd (výlety, exkurze… – upřesní třídní učitelé)
  • Lelekovický trilek (triatlon jinak…- zástupci z 3.–5. roč.)

  ŘÍJEN

  • 1.–7. 10. Logická olympiáda – online (pro 4.–5. roč.)
  • 12. 10. Svět ve 3D (výukový program v ZŠ) celá ZŠ a předškoláci
  • 20. 10. Tematické přespání ve škole (celá ZŠ) - Vranovská kachna 5
  LISTOPAD
  • Sv. Martin – program s rodiči (pouze předběžná informace)
  • 6.–10. 11. iBobr – informatická soutěž pro starší ročníky
  • 9. 11. Divadlo Polárka – Bratři Lví srdce, 2. roč., 9:30 hod.
  • 16. 11. Výstava žáků školy v Obecním domě 18:00
  • 22. 11. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • Mateso – matematická soutěž 4., 5. roč.
  • Florbalový turnaj – výběr hráčů školy

  PROSINEC

  • 3. 12. Rozsvícení vánočního stromu
  • 21. 12. Vánoční besídka - Obecní dům 18:00 hod.

  LEDEN

  • 17. 1. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • 26.–28. 1. Běžky (závisí na počasí)
  • Matematická olympiáda Z5 (vybraní žáci 5. roč.)
  • 31. 1. Rozdání výpisu z vysvědčení

  ÚNOR

  • 14. 2. Divadlo Polárka – Cirkus unikum, 1. ročník, 9:30 hod.
  • 16. 2. Divadlo Polárka – Klapzubova jedenáctka, 4. a 5. ročník, 10:30 hod.
  • Večerní divadlo/koncert – dle nabídky
  • 25. 2.–3. 3. Škola v přírodě s lyžařským výcvikem Karlov
   (předškoláci, 1. a 2. roč.)

  BŘEZEN

  • 3. 3.–10. 3. Škola v přírodě s lyžařským výcvikem Karlov (3.–5. roč.)
  • 16. 3. Matematický klokan (2.–5. roč.)
  • 15./16. 3. ? Bruslení v Blansku na zimním stadionu (celá ZŠ)
  • 28. 3. Pletení pomlázky

  DUBEN

  • 4. 4. Zápis do 1. třídy
  • 18. 4. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • 20. 4. Tematické přespání ve škole – maraton Mount Everest:-)
  • McDonald´s Cup – fotbalový turnaj (Kuřim)
  • Babylon – literární soutěž (4., 5. roč.)
  • Scio – testování Stonožka (více na www.scio.cz)?

  KVĚTEN

  • Praha – víkendový výlet 4. a 5. roč. s návštěvou muzikálu
  • Projektový den – atletika (Kuřim)
  • Triatlon Kuřim – 4. a 5. ročník
  • Preventan Cup – vybíjená (Lelekovice)
  • Maják Kuřim – branný závod pro žáky 4. roč.

  ČERVEN

  • 1. 6. Vranovská 2 - běžecký závod pro celou ZŠ
  • 22. 6. Poslední zvonění – loučení s páťáky
  • 24. – 29. 6. Škola v přírodě
  • 29. 6. Slavnostní rozdání vysvědčení (po dojezdu ze ŠvP)

  ------------------------------------------------------------------------------

  Projektové dny – budou zařazeny dle tématu a času během celého roku

  Koncerty, divadla  (večer) – zařadíme podle nabídky a zájmu

  Výukové programy, muzea, … se upřesní opět dle aktuální nabídek

   

  Plán akcí zejména pro II. pololetí je u některých akcí pouze orientační, protože sami organizátoři nemají stanovené termíny.

  Akce pořádané školou se mohou dle počasí a nabídek lišit. Vše budeme včas upřesňovat.

  Nové akce budeme průběžně zveřejňovat (web školy, deníček dětí,...).