Akce školy - plán

Plán akcí školy na rok 2020/2021

  ZÁŘÍ

  • 16. 9. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • 16. 9. Lelekovický trilek (triatlon jinak… zástupci 3.–5. roč.)
  • 25. 9. Planetárium Morava (celá škola v ZŠ) www.planetarium-morava.cz
  • 29. 9. Muzeum Anthropos Brno (5. roč. - 10:00 hod.)

  ŘÍJEN

  • 1.–7. 10. Logická olympiáda – online (5. roč.)
  • 16. 10. Tancem proti šikaně (3., 4., 5. roč. v ZŠ)
  • 16. 10. Tematické přespání ve škole (celá ZŠ)
  • 23. 10. Matematický klokan (2.–5. roč.) - mimořádné kolo - náhradní termín
  • 27. 10. Vida centrum – 2. a 3. roč.
  LISTOPAD
  • 9.–13. 11. iBobr – informatická soutěž pro 5. ročník
  • 9. 11. Sv. Martin – (program s rodiči); 17:00 hod.
  • 12. 11. Divadlo Polárka – Vinnetou, 2., 3. a 4. roč. (9:30 hod.)
  • 23. 11. Výstava žáků školy v Obecním domě; 18:00
  • 25. 11. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • Mateso – matematická soutěž 4., 5. roč.
  • Florbalový turnaj – výběr hráčů školy, 4. a 5. roč.
  • 29. 11. Rozsvícení vánočního stromu (16:30 hod)

  PROSINEC

  • 4. 12. Mikulášská besídka (dopoledne pro celou ZŠ)
  • 9. 12. Sférické okno – 1. a 2. ročník v tělocvičně
  • 21. 12. Vánoční besídka - Obecní dům 18:00 hod.

  LEDEN

  • 13. 1. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • 25. 1. Divadlo Polárka – Tonias Lolness, 5. roč., 9:30 hod.
  • 27. 1. Matematická olympiáda Z5 (vybraní žáci 5. roč.)
  • 28. 1. Rozdání výpisu z vysvědčení

  ÚNOR

  • 7. 2.–13. 2. ŠvP s lyžařským výcvikem Karlov (předškoláci, 1. a 2. roč.)
  • 13. 2.–19. 2. ŠvP s lyžařským výcvikem Karlov (3.–5. roč.)

  BŘEZEN

  • 26. 3. Tematické přespání ve škole – Noc s Andersenem (celá škola)

  DUBEN

  • 7. 4. Zápis do 1. třídy
  • 21. 4. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • McDonald´s Cup – fotbalový turnaj (Kuřim)
  • Babylon – literární soutěž (4., 5. roč.)
  • SCIO – testování Stonožka (více na www.scio.cz)

  KVĚTEN

  • Projektový den – atletika – celá ZŠ (Kuřim)
  • Triatlon Kuřim – 4. a 5. ročník
  • Turnaj ve vybíjené (Lelekovice/Kuřim)
  • Maják Kuřim – branný závod pro žáky 4. roč.
  • Víkendový výlet do Prahy (včetně muzikálového představení) 5. roč.

  ČERVEN

  • 1. 6. Vranovská dvojka – běžecký závod pro celou ZŠ
  • 20.–25. 6. Škola v přírodě – Jedovnice (celá ZŠ)
  • 29. 6. Poslední zvonění – loučení s páťáky
  • 30. 6. Rozdání vysvědčení

  ------------------------------------------------------------------------------

  Projektové dny – budou zařazeny dle tématu a času během celého roku

  Koncerty, divadla  (večer) – zařadíme podle nabídky a zájmu

  Výukové programy, muzea, … se upřesní opět dle aktuální nabídek

   

  Plán akcí zejména pro II. pololetí je u některých akcí pouze orientační, protože sami organizátoři nemají stanovené termíny.

  Akce pořádané školou se mohou dle počasí a nabídek lišit. Vše budeme včas upřesňovat.

  Nové akce budeme průběžně zveřejňovat (web školy, deníček dětí,...).