Akce školy - plán

Plán akcí školy na rok 2018/2019

  ZÁŘÍ

  • 1. 9. Vranovské hody
  • 19. 9. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • 19. 9. Lelekovický trilek (triatlon jinak…- zástupci z 3.–5. roč.)

  ŘÍJEN

  • 1.–7. 10. Logická olympiáda – online (pro 4.–5. roč.)
  • 12. 10. Tematické přespání ve škole (celá ZŠ) - Dračí doupě
  LISTOPAD
  • 1. 11. Návštěva ZŠ knížete z Lichtenštejnu?
  • 5.–9. 11. iBobr – informatická soutěž pro starší ročníky
  • 12. 11. Sv. Martin – (program s rodiči); 17:00 hod.
  • 15. 11. Vida Centrum – Putování s velrybou (2. roč.)
  • 16. 11. Divadlo Polárka – Enšpígl, 1. roč., 9:30 hod.
  • 16. 11. Výstava žáků školy v Obecním domě; 18:00
  • 21. 11. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • Mateso – matematická soutěž 4., 5. roč.
  • Florbalový turnaj – výběr hráčů školy

  PROSINEC

  • 2. 12. Rozsvícení vánočního stromu
  • 20. 12. Vánoční besídka - Obecní dům 18:00 hod.

  LEDEN

  • 9. 1. Divadlo Polárka – Enšpígl, 2. roč., 9:30 hod.
  • 11. 1. Divadlo Polárka – Enšpígl, 3. roč., 9:30 hod.
  • 16. 1. Divadlo Polárka – Konec lovců mamutů, 4. a 5. roč., 9:30 hod.
  • 16. 1. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • ? Běžky (závisí na počasí, vybraní zájemci)
  • 30. 1. Matematická olympiáda Z5 (vybraní žáci 5. roč.)
  • 31. 1. Rozdání výpisu z vysvědčení

  ÚNOR

  • Večerní divadlo/koncert – dle nabídky
  • 24. 2.–2. 3. Škola v přírodě s lyžařským výcvikem Karlov
   (předškoláci, 1. a 2. roč.)

  BŘEZEN

  • 2. 3.–8. 3. Škola v přírodě s lyžařským výcvikem Karlov (3.–5. roč.)
  • 22. 3. Matematický klokan (2.–5. roč.)
  • 28. 3. Lipka – environmentální program (2. roč.) 9:00 hod.
  • ? Bruslení v Blansku na zimním stadionu (celá ZŠ)
  • ? Moravská galerie (3. roč.)
  • ? Návštěva divadla v Brně (upřesní se) - 1. ročník

  DUBEN

  • 3. 4. Zápis do 1. třídy
  • 12. 4. Tematické přespání ve škole
  • 17. 4. Pletení pomlázky
  • 24. 4. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • McDonald´s Cup – fotbalový turnaj (Kuřim)
  • Babylon – literární soutěž (4., 5. roč.)
  • Scio – testování Stonožka (více na www.scio.cz)?

  KVĚTEN

  • Projektový den – atletika (Kuřim)
  • Triatlon Kuřim – 4. a 5. ročník
  • Preventan Cup – vybíjená (Lelekovice)
  • Maják Kuřim – branný závod pro žáky 4. roč.
  • 31. 5. Vranovská dvojka – běžecký závod pro celou ZŠ

  ČERVEN

  • 16.–21. 6. Škola v přírodě (téma Rychlé šípy)
  • 27. 6. Poslední zvonění – loučení s páťáky
  • 28. 6. Rozdání vysvědčení

  ------------------------------------------------------------------------------

  Projektové dny – budou zařazeny dle tématu a času během celého roku

  Koncerty, divadla  (večer) – zařadíme podle nabídky a zájmu

  Výukové programy, muzea, … se upřesní opět dle aktuální nabídek

   

  Plán akcí zejména pro II. pololetí je u některých akcí pouze orientační, protože sami organizátoři nemají stanovené termíny.

  Akce pořádané školou se mohou dle počasí a nabídek lišit. Vše budeme včas upřesňovat.

  Nové akce budeme průběžně zveřejňovat (web školy, deníček dětí,...).