Akce školy - plán

Plán akcí školy na rok 2019/2020

  ZÁŘÍ

  • 18. 9. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • 30. 9. Zvířátka – ukázka ochočených zvířat (10:00 – hřiště Sokolák)
   Lelekovický trilek (triatlon jinak…- zástupci z 3.–5. roč.)

  ŘÍJEN

  • 1.–7. 10. Logická olympiáda – online (pro 4.–5. roč.)
  • 4. 10. Hvězdárna – téma Země v pohybu (4., 5. roč.)
  • 18. 10. Tematické přespání ve škole (celá ZŠ)
  LISTOPAD
  • 4.–15. 11. iBobr – informatická soutěž pro starší ročníky
  • 6. 11. Divadlo Polárka – Alenka za zrcadlem (1. roč., 9:30 hod.)
  • 11. 11. Sv. Martin – (program s rodiči); 17:00 hod.
  • 15. 11. Výstava žáků školy v Obecním domě; 18:00
  • 20. 11. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • Mateso – matematická soutěž 4., 5. roč.
  • Florbalový turnaj – výběr hráčů školy

  PROSINEC

  • 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu (16:30 hod.)
  • 5. 12. Vánoce s Poutníky (divadlo Bolka Polívky – 10:30 hod.; celá ZŠ)
  • 19. 12. Vánoční besídka - Obecní dům 18:00 hod.

  LEDEN

  • 15. 1. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • 17. 1. Divadlo Polárka – Vinnetou, 4. a 5. roč., 10:30 hod.
  • 17. 1. MG – Pražákův palác – program Chyťte zloděje (2. a 3. roč.; 9:30–11:00)
  • 30. 1. Rozdání výpisu z vysvědčení
  • 31. 1.–2. 2. Běžky/turistika (vybraní zájemci)
  • Matematická olympiáda Z5 (vybraní žáci 5. roč.)

  ÚNOR

  • 24. 2.–1. 3. Škola v přírodě s lyžařským výcvikem Karlov (předškoláci, 1. a 2. roč.)

  BŘEZEN

  • 1. 3.–7. 3. Škola v přírodě s lyžařským výcvikem Karlov (3.–5. roč.)
  • 13. 3. Divadlo Polárka Vinnetou (2. a 3. roč.; 10:30 hod.)
  • 20. 3. Matematický klokan (2.–5. ročník)
  • 27. 3. Tematické přespání ve škole – Noc s Andersenem (celá škola)

  DUBEN

  • 1. 4. Zápis do 1. třídy
  • 8. 4. Pletení pomlázky
  • 22. 4. Třídní schůzky 16:30 hod.
  • McDonald´s Cup – fotbalový turnaj (Kuřim)
  • Babylon – literární soutěž (4., 5. roč.)
  • Scio – testování Stonožka (více na www.scio.cz)?

  KVĚTEN

  • Projektový den – atletika (Kuřim)
  • Triatlon Kuřim – 4. a 5. ročník
  • Preventan Cup – vybíjená (Lelekovice)
  • Maják Kuřim – branný závod pro žáky 4. roč.

  ČERVEN

  • 1. 6. Vranovská dvojka – běžecký závod pro celou ZŠ
  • 21.–26. 6. Škola v přírodě (téma Ať žijí duchové)
  • 29. 6. Poslední zvonění – loučení s páťáky
  • 30. 6. Rozdání vysvědčení

  ------------------------------------------------------------------------------

  Projektové dny – budou zařazeny dle tématu a času během celého roku

  Koncerty, divadla  (večer) – zařadíme podle nabídky a zájmu

  Výukové programy, muzea, … se upřesní opět dle aktuální nabídek

   

  Plán akcí zejména pro II. pololetí je u některých akcí pouze orientační, protože sami organizátoři nemají stanovené termíny.

  Akce pořádané školou se mohou dle počasí a nabídek lišit. Vše budeme včas upřesňovat.

  Nové akce budeme průběžně zveřejňovat (web školy, deníček dětí,...).