Historie

První písemné zmínky o vranovské škole se pojí s domem č.p. 2, kde vyučování začalo dnem 3. října 1785. Důvodem zřízení této budovy bylo zrušení kláštera, v němž pravděpodobně původní školní vyučování probíhalo.

Výše zmíněná škola však neměla dlouhého trvání. Po prodání domu (č.p. 2) v dražbě byla škola přenesena do starého knížecího domu č.p. 6 blízko farní budovy. Avšak ani tento prostor se nestal trvalým místem vzdělávání. Budova, v níž se žáci učili, byla stará a sešlá a postupné chátrání stavení mělo za následek, že se v roce 1840 musela škola vystěhovat do prvního poschodí farní budovy, kde setrvala až do postavení nové školy v roce 1885.

Za zmínku stojí fakt, že škola na Vranově prý byla od počátku jednotřídní bez ohledu na počet dětí. V závislosti na rostoucím počtu žáků byla v druhé polovině 18. století zřízena třída druhá a škola se tak stala dvoutřídní.

Velké odvěké přání obce postavit vlastní školu se splnilo 6. října 1885. Nová školní budova byla postavena na tzv. fiakrplatzu (tzn. něco jako dnešní parkoviště), kde mívaly stanoviště fiakry svátečních a pouťových návštěvníků Vranova. Stavbu provedli brněnští stavitelé Weiss a Pancíř. Škola stojí na témže místě dodnes.