Školní kuchyně

…ve spodní části jídelníčku máte informace k alergenům
…nově - úhrady stravného bezhotovostně - řád šj. bod č.7 - ve spodní části této strany…

Platby

Číslo účtu

Variabilní symbol

Stravné

222049598/0600

3277 3141

Školní družina

222049598/0600

3277 3143
JÍDELNÍ LÍSTEK 
29.6. - 30.6.2020 


PONDĚLÍ: 
polévka zeleninová 9 
rajská omáčka, masové kuličky, knedlík 1,3,7 

ÚTERÝ: 
fazolová polévka 1A 
nudle s mákem 1A,7

Přejeme pěkné prožití prázdnin.


 U balených potravin jsou informace o alergenech na etiketách...

Změna jídelníčku vyhrazena.       Jídlo je určené k okamžité spotřebě
       Dobré chutnání...


ALERGENY V POTRAVINÁCH

Vážení strávníci, vážení rodiče,

různé druhy alergií postihují až 30 % populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jakých potravin se musí vyvarovat.

Jedině voda není alergenní.

Co jsou to alergeny: Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce vzniká zpravidla 1 hodinu po použití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakce. Většinou zanikají v souladu s narůstajícími roky.

Prahové hodnoty: minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

1) Obiloviny – obsahují lepek – výrobky z nich, A-pšenice, B-ječmen, C-žito, D-oves, E-špalda, F-kamut

2) Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

3) Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašidy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

6) Sojové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů; G-mandle, H-lískové ořechy,
   Ch-vlašské ořechy, I-kešu ořechy, J-pekanové ořechy, K-para ořechy, L-pistácie, M-makadamie

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich


Od 13.12.2014 nabývá účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování (restaurací, jídelen, nemocnic …....).
Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“ stravu tak, že bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám hlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.
ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ A ZŠ VRANOV
Školní rok 2019 - 2020

1. Školní výdejna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance MŠ a ZŠ Vranov.

2. Žáci a zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni.

3. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb. takto:

Stravování dětí v MŠ do 6 let včetně svačinek                            37,- Kč
Stravování dětí v MŠ nad 6 let včetně svačinek                          40,- Kč
Dopolední přesnídávka dětí MŠ                                                    8,9- Kč
Odpolední svačinka dětí MŠ                                                          7,8- Kč
Žáci ZŠ 7 – 10 let                                                                             26,- Kč
Žáci ZŠ 11 – 14 let                                                                            28,- Kč
Zaměstnanci MŠ a ZŠ                                                                      30,- Kč

Od 1.1.2020 se bude stravné zdražovat
4. Obědy se vydávají denně od 11.30 do 12.30 hodin v MŠ a od 11.30 do 13.00 v ZŠ

5. Odhlašování a přihlašování stravného prosíme den předem do 12.00. V případě náhlého onemocnění dítěte, si rodiče mohou oběd vyzvednout pouze první den, v kuchyni MŠ od 11.30 do 12.00 nebo do 12,45 v ZŠ téhož dne.

Rodiče nahlásí další stravování dítěte vždy 1. den předem do 12.00 hodin, a to i po nemoci.

Odhlašování a přihlašování je možné:

SMS na tel. č.:  771 114 648 – vedoucí stravování

Upozorňujeme, že jídlo vydávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě.

6. Poplatky za stravování se vybírají vždy do 20. dne v měsíci. Neodhlášené stravné propadá a nevrací se. Omluvené stravné se odečítá následující měsíc.

7. Úhrady je možné také proplácet bezhotovostně na účet


Do poznámek příjemci uveďte příjmení dítěte. Platbu prosíme do 20. každého měsíce.

Platby

Číslo účtu

Variabilní symbol

Stravné

222049598/0600

3277 3141

Školní družina

222049598/0600

3277 3143

 

  

       ...