Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2019/2020

5. ročník

  1 2 3 4 5
 Pondělí ČJ MVL
AJ ČJ-sloh
 ÚterýČJM
AJ
VV
VV
 StředaČJ


VL
TV
 ČtvrtekM
ČJ
AJ

ČT
 PátekM
HV
ČJ
AJ
TV

Každou středu je od 13:45–14:30 hod. povinná vyučovací hodina Dramatická výchova!

4. ročník

   1  2  3  4  5
 Pondělí  ČJ  M VL
 ČJ-sloh TV
 Úterý M ČJ
AJ
AJ

 Středa ČJ
M
VV
VV
VL
 Čtvrtek M
ČJ
AJ

TV
 Pátek ČJ
M
HV
AJ
ČT

Každou středu je od 13:45–14:30 hod. povinná vyučovací hodina Dramatická výchova!

3. ročník

  1 2 3 4 5
 PondělíMČJ
AJ
ČJ/ČT
IT-1.sk.
 ÚterýČJM
PRV
DV
AJ
 StředaMČJ
HV
ČJ/ČT
AJ
 ČtvrtekM
ČJ
plavání
plaváníIT-2.sk.
 PátekČJ
M PRV
VV
VV

2. ročník

  1 2 3 4 5
 PondělíČJMAJVVČJ/ČT
 ÚterýMČJ
PRV
TV

 StředaČJM
AJ
HV

 ČtvrtekČJ
M
PRV
ČJ/ČT
DV
 PátekMČJAJTV

1. ročník

  1 2 3 4 5
 Pondělí ČJ MČJ/ČT
TV

 ÚterýČJPRV
HV
VV

 Středa ČJM
ČJ/ČTTV

 ČtvrtekM
AJ
HV
ČJ

 PátekM
ČJ
PRV
DV

Každé pondělí má 1. roč. od 12:45–13:30 hod. kroužek angličtiny!


DV - dramatická výchova

PS/ČT - psaní/čtení

PRV - prvouka

- přírodověda

VL - vlastivěda

IT - informační technologie

Začátky a konce vyučovacích hodin:
1. hodina 8:00–8:45, 2. hodina 8:55–9:40, 3. hodina 10:00–10:45,
4. hodina 10:55–11:40, 5. hodina 11:50–12:35


Prázdniny a volné dny

Podzimní prázdniny: 29. 10.–30. 10. 2019

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019–3. 1. 2020

Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020

Jarní prázdniny: 17. 2.–23. 2. 2020

Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020

Hlavní prázdniny: 1. 7.–31. 8. 2020