Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2018/2019

4., 5. ročník

   1  2  3  4  5
 Pondělí  ČJ  M VL
 ČJ-sloh TV
 Úterý ČJ M
AJ
AJ

 Středa ČJ
M
VV
VV
VL
 Čtvrtek ČJ
M
AJ

ČT
 Pátek ČJ
M
HV
AJ
TV

Každou středu je od 13:45–14:30 hod. povinná vyučovací hodina Dramatická výchova!

3. ročník

  1 2 3 4 5
 PondělíMČJ
AJ
ČJ/ČT
IT
 ÚterýČJAJ
M
PRV
TV
 StředaMČJ
HV
ČJ/ČT
DV
 ČtvrtekM
ČJ
PRV
TV

 PátekM
ČJ AJ
VV
VV

2. ročník

  1 2 3 4 5
 PondělíČJ AJM
ČJ/ČT
DV
 ÚterýMČJ
PRV
TV

 Středa MČJ
AJ
HV

 ČtvrtekČJ
M
ČJ/ČT
PRV
TV
 PátekČJAJMVV

1. ročník

  1 2 3 4 5
 Pondělí ČJ MČJ/ČT
VV

 ÚterýMČJ
PRV
HV

 Středa ČJM
HV
TV

 ČtvrtekČJ
DV
PRV
AJ

 PátekČJ
M
ČJ/ČT
TV

Každé pondělí má 1. roč. od 12:45–13:30 hod. kroužek angličtiny!


DV - dramatická výchova

PS/ČT - psaní/čtení

PRV - prvouka

- přírodověda

VL - vlastivěda

IT - informační technologie

Začátky a konce vyučovacích hodin:
1. hodina 8:00–8:45, 2. hodina 8:55–9:40, 3. hodina 10:00–10:45,
4. hodina 10:55–11:40, 5. hodina 11:50–12:35


Prázdniny a volné dny

Podzimní prázdniny: 29. 10.–30. 10. 2018

Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018–2. 1. 2019

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019

Jarní prázdniny: 11. 2.–17. 2. 2019

Velikonoční prázdniny: 18. 4.–22. 4. 2019

Hlavní prázdniny: 29. 6.–1. 9. 2019