Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2020/2021

5. ročník

  1 2 3 4 5
 Pondělí ČJ MVL
TVČJ-sloh
 ÚterýČJM
AJ
AJ

 StředaČJ

VV
VV
VL
 ČtvrtekM
ČJ
AJ

ČT
 PátekČJMHV
AJ
TV

Každou středu je od 13:45–14:30 hod. povinná vyučovací hodina Dramatická výchova!

4. ročník

   1  2  3  4  5
 Pondělí M ČJ AJ
HVTV
 Úterý ČJ M
VL
ČJ-sloh
 Středa M
ČJ
AJ
AJ
TV
 Čtvrtek ČJM

AJ
ČT
 Pátek M
ČJ
VL
VV
VV

Každou středu je od 13:45–14:30 hod. povinná vyučovací hodina Dramatická výchova!

3. ročník

  1 2 3 4 5
 PondělíČJM
PRV
ITHV
 ÚterýMČJ
AJ
ČT
TV
 StředaČJM
PRV
VVVV
 ČtvrtekM
ČJ
AJ
ČTTV
 PátekČJ
M DV
AJ

2. ročník

  1 2 3 4 5
 PondělíČJMAJHVDV
 ÚterýČJM
ČJ/ČTTV

 StředaMČJ
AJ
PRV
VV
 ČtvrtekČJ
M
ČJ/ČTTV
 PátekČJMAJPRV

1. ročník

  1 2 3 4 5
 Pondělí ČJ MČJ/ČT
DV

 ÚterýMČJPRV
HV

 Středa ČJM
HVTV

 ČtvrtekČJ
ČJ/ČTPRV
VV

 PátekČJ
M
AJ
TV

Každé pondělí má 1. roč. od 12:45–13:30 hod. kroužek angličtiny!


DV - dramatická výchova

PS/ČT - psaní/čtení

PRV - prvouka

- přírodověda

VL - vlastivěda

IT - informační technologie

Začátky a konce vyučovacích hodin:
1. hodina 8:00–8:45, 2. hodina 8:55–9:40, 3. hodina 10:00–10:45,
4. hodina 10:55–11:40, 5. hodina 11:50–12:35


Prázdniny a volné dny

Podzimní prázdniny: 29. 10.–30. 10. 2020

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020–3. 1. 2021

Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021

Jarní prázdniny: 22. 2.–28. 2. 2021

Velikonoční prázdniny: 1. 4. 2021

Hlavní prázdniny: 1. 7.–31. 8. 2021