Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2017/2018

4., 5. ročník

   1  2  3  4  5
 Pondělí  ČJ  M VL
 ČJ-sloh TV
 Úterý ČJ M
A
A

 Středa ČJ
M
VV
VV
VL
 Čtvrtek ČJ
M
A

ČT
 Pátek ČJ
M
HV
A
TV

Každou středu je od 13:45–14:30 hod. povinná vyučovací hodina Dramatická výchova!

3. ročník

  1 2 3 4 5
 PondělíMČJ
A
ČJ/ČT
IT
 ÚterýČJM
AJ
PRV
TV
 StředaMČJ
HV
ČJ/ČT
DV
 ČtvrtekM
ČJ
PRV
TV

 PátekM
ČJ A
VV
VV

2. ročník

  1 2 3 4 5
 Pondělí M ČJAJ
ČJ/ČT
DV
 ÚterýČJM
PRV
TV

 Středa MˇČJ
AJ
HV

 ČtvrtekČJ
M
ČJ/ČT
PRV
TV
 PátekČJMAJVV

1. ročník

  1 2 3 4 5
 Pondělí ČJ MČJ/ČT
VV

 ÚterýMČJ
PRV
HV

 Středa ČJM
HV
TV

 ČtvrtekČJ
DV
PRV
A

 PátekČJ
M
ČJ
TV

Každé pondělí má 1. roč. od 12:45–13:30 hod. kroužek angličtiny!


DV - dramatická výchova

PS/ČT - psaní/čtení

PRV - prvouka

- přírodověda

VL - vlastivěda

IT - informační technologie

Začátky a konce vyučovacích hodin:
1. hodina 8:00–8:45, 2. hodina 8:55–9:40, 3. hodina 10:00–10:45,
4. hodina 10:55–11:40, 5. hodina 11:50–12:35


Prázdniny a volné dny

Podzimní prázdniny: 26. 10.–27. 10. 2017

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017–2. 1. 2018

Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018

Jarní prázdniny: 5. 2.–11. 2. 2018

Velikonoční prázdniny: 29. 3.–30. 3. 2018

Hlavní prázdniny: 30.6.–2. 9. 2018