Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2021/2022

5. ročník

  1 2 3 4 5
 Pondělí ČJ MVV
VVVL
 ÚterýČJM
AJ
AJ
TV
 StředaČJ

ČJ-sloh
HV

 ČtvrtekM
ČJ
AJ
VL
ČT
 PátekČJM
AJ
TV

Každou středu je od 13:45–14:30 hod. povinná vyučovací hodina Dramatická výchova!

4. ročník

   1  2  3  4  5
 Pondělí ČJ M HV
AJTV
 Úterý M ČJ
VL
AJ
 Středa ČJ
M
VV
VV
ČJ-sloh
 Čtvrtek MAJČJ TV

 PátekČJ M VL
ČJ-ČT AJ

Každou středu je od 13:45–14:30 hod. povinná vyučovací hodina Dramatická výchova!

3. ročník

  1 2 3 4 5
 PondělíČJM
AJ
HVPRV
 ÚterýMTVČJ
ČJ-ČTIT-1.sk.
 StředaČJDV
AJ
MPRV
 ČtvrtekM
ČJ
ČJ-ČT
AJTV
 PátekČJ
M VV
VV
IT-2.sk.

2. ročník

  1 2 3 4 5
 PondělíČJMČJ-ČTHVAJ
 ÚterýMČJ
TVPRV

 StředaČJMČJ-ČTDVAJ
 ČtvrtekM
VV
TVČJ
 PátekČJMAJPRV

1. ročník

  1 2 3 4 5
 Pondělí ČJ MČJ-ČT
PRV

 ÚterýČJMČJ-ČTTV

 Středa ČJAJ
PRVDV

 ČtvrtekM
ČJHV
TV

 PátekČJ
M
VV
VV

Každé pondělí má 1. roč. od 12:45–13:30 hod. kroužek angličtiny!


DV - dramatická výchova

PS/ČT - psaní/čtení

PRV - prvouka

- přírodověda

VL - vlastivěda

IT - informační technologie

Začátky a konce vyučovacích hodin:
1. hodina 8:00–8:45, 2. hodina 8:55–9:40, 3. hodina 10:00–10:45,
4. hodina 10:55–11:40, 5. hodina 11:50–12:35


Prázdniny a volné dny

Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny: 7. března 2022 až 13. března 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny: pátek 1. července až 31. srpna 2022