Zájmová činnost

Škola se svými aktivitami a nabídkou zájmových kroužků snaží o všeobecný rozvoj dětí. Nejde ani tak o to, zda onen žák je v něčem lepší či úspěšnější než ten druhý, ale podstatné je, aby získané dovednosti a návyky, ať v jazycích, v plavání či v dramatickém kroužku…, dokázali žáci v dalších letech využít ve svůj prospěch.

Hodnocení kroužků nebude na vysvědčení v souladu s novelou vyhlášky č. 48/2005 Sb., vyhláška č. 256/2012 Sb. 


PLAVÁNÍ

Kroužek bude pro zájemce probíhat každé úterý a čtvrtek v době od 13:00–15:00 hod. (včetně dopravy "od i ke škole"). 


NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství bývá pravidelně v pátek od 12.30 do 13.30 hod. pro mladší děti a od13.30 do 14.30 hod. pro žáky starší.


VÝTVARNÝ KROUŽEK A KERAMIKA

Kroužek keramiky jsme rozšířili ještě o další výtvarné techniky. Po týdnu tak střídáme keramiku s tvořením z jiných materiálů. Zveme všechny kutily a kutilky ... .

1. skupina („plavci”) - pondělí 13:30–15:00 hod.

2. skupina („neplavci”) - úterý 13:30–15:00 hod.


MÍČOVÉ HRY

Míčovky 1 (malí) - každou středu od 14:00–15:00 hod. (Lada Adamová)

Míčovky 2 (velcí) - každý čtvrtek od 15:00–16:00 hod. (Lucie Sáňková)


TANEČNÍ KROUŽEK

Nově zavedený kroužek zaměřující se na lidové tance a nácvik besedy bude probíhat vždy v pondělí od 15:00–16:00 hod.