Škola Vranov

Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno - venkov

Vranov 85

664 32 Vranov

tel: 541 239 060

email: skolavranov@skolavranov.cz

ID datové schránky: btmpeqz

AKTUALITY

    • Ve středu 20. dubna proběhl zápis do 1. třídy
      rozhodnutí o přijetí na rok 2022/2023

    • čtvrtek 30. června 2022, 8:00 až 8:45 hod – rozdání vysvědčení; školní jídelna a družina v provozu

    • PŘEJEME VŠEM BEZVADNÉ PRÁZDNINY!

------------------------------------------------------

Pověřenec GDPR:

DSO Tišnovsko

Radniční 14

666 01 Tišnov

email: gdpr@dsotisnovsko.cz

Kontaktní osoba: Ing. David Lacina

tel: 605 851 345

------------------------------------------------------

Naše škola čerpá finanční prostředky z dotací EU.

Název projektu - Učení nás baví III.

Název školy příjemce - Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov

Registrační číslo - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017942

„Tento projekt je spolufinancován EU“

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2021

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2023

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Podporované aktivity:

- Školní asistent - cílem je personální podpora v MŠ.

- Projektový den ve výuce MŠ i ZŠ - cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství

- Projektový den mimo školu ZŠ - cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která přispívá k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol ... MŠ - cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

- Klub zábavné logiky a deskových her ZŠ - cílem je rozvoj logického a strategického myšlení žáků ZŠ.

- Klub komunikace v cizím jazyce ZŠ - cílem je podpora v rozvoji jazykové komunikace

- Klub ZŠ (volitelný) - cílem je podpora ve vybrané oblasti (IT, ČT, ...?)

Naše škola čerpá finanční prostředky z dotací EU.

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

„Tento projekt je spolufinancován EU“

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.