Úvodní strana


Základní škola a Mateřská škola Vranov, 
okres Brno - venkov
Vranov 85
664 32 Vranov

tel: 541 239 060
email: skolavranov@skolavranov.cz
ID datové schránky: btmpeqz


AKTUALITY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pověřenec GDPR:
DSO Tišnovsko
Radniční 14
666 01 Tišnov
email: gdpr@dsotisnovsko.cz
Kontaktní osoba: Ing. David Lacina
tel: 605 851 345
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naše škola čerpá finanční prostředky z dotací EU.
Název projektu - Učení nás baví II.
Název školy příjemce - Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov
Registrační číslo - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010168 
„Tento projekt je spolufinancován EU“

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2019 
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2020 (prodlouženo do 30.4.2021)
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Podporované aktivity:
- Školní asistent - cílem je personální podpora v MŠ, ZŠ a ŠD.
- DVPP - MŠ (matematická gramotnost), ŠD (cizí jazyk - angličtina)
- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem je podpořit žáky ohrožených školním neúspěchem a podpořit zvyk žáků provádět samostatnou odpolední přípravu.
- Klub zábavné logiky a deskových her ŠD - cílem je rozvoj logického a strategického myšlení žáků ZŠ.
- Klub komunikace v cizím jazyce ŠD - cílem je podpora v rozvoji jazykové komunikace


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naše škola čerpá finanční prostředky z dotací EU. 
Název projektu - Učení nás baví III.
Název školy příjemce - Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov 
Registrační číslo - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017942 
„Tento projekt je spolufinancován EU“ 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2021 
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2023 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Podporované aktivity:
Školní asistent - cílem je personální podpora v MŠ.
Projektový den ve výuce MŠ i ZŠ - cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství
- Projektový den mimo školu ZŠ - cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která přispívá k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.
- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol ... MŠ - cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.
Klub zábavné logiky a deskových her ZŠ - cílem je rozvoj logického a strategického myšlení žáků ZŠ.
Klub komunikace v cizím jazyce ZŠ - cílem je podpora v rozvoji jazykové komunikace
- Klub ZŠ (volitelný) - cílem je podpora ve vybrané oblasti (IT, ČT, ...?)

Ċ
Petra Rychlá,
22. 6. 2021 6:50
Ċ
Petra Rychlá,
16. 6. 2021 4:29
Ĉ
Petra Rychlá,
12. 4. 2021 8:07
Ċ
Petra Rychlá,
11. 5. 2021 6:59