Úvodní strana


Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno - venkov

Vranov 85

664 32 Vranov

tel: 541 239 060

email: skolavranov@skolavranov.cz


AKTUALITY

  • V pátek 1. února 2019 mají děti pololetní prázdniny.
  • Jarní prázdniny 11. 2.–17. 2. 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pověřenec GDPR:
DSO Tišnovsko
Radniční 14
666 01 Tišnov
email: gdpr@dsotisnovsko.cz
Kontaktní osoba: Bc. Martin Hrubý
tel: 608 871 829
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naše škola čerpá finanční prostředky z dotací EU.
Název projektu - Učení nás baví
Název školy příjemce - Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov
Registrační číslo - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002948
„Tento projekt je spolufinancován EU“

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2017 
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Podporované aktivity:
- Školní asistent - cílem je personální podpora v MŠ a ZŠ.
- Sdílení zkušeností předškolních ped. z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv - cílem je podpora ped. v MŠ v rámci zvyšování kvality práce prostřednictvím výměny zkušeností mezi pedagogy.
- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem je podpořit žáky ohrožených školním neúspěchem a podpořit zvyk žáků provádět samostatnou odpolední přípravu.
- Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ - cílem je rozvoj logického a strategického myšlení žáků ZŠ.